Privacyverklaring2019-02-26T10:19:41+01:00

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Jumbo fietspompen, onderdeel van Scalabor B.V. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 februari 2019.

Contact (op werkdagen van 08.00-17.00 uur)

Bezoekadres
Driepoortenweg 35
6827 BP Arnhem

Telefoon          026 368 52 22 (op werkdagen van 08.00-17.00 uur)
E-mail              info@scalabor.nl

Persoonsgegevens

Op de website van Jumbo fietspompen worden persoonsgegevens verwerkt.

  • De webshop maakt gebruikt van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor het afhandelen van uw bestelling. Deze gegevens worden 2 jaar na afhandeling van uw bestelling verwijderd.
  • Als u gebruik maakt van het contactformulier, verwerken wij uw naam en e-mailadres voor het beantwoorden van uw vragen. Deze gegevens worden uiterlijk na 3 maanden na het behandelen van uw vraag verwijderd.
  • Van bezoekers die een account aanmaken, slaan wij de gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, bestelhistorie en adresgegevens, op. Deze gegevens maken het plaatsen van nieuwe bestellingen makkelijker.
  • Voor een juiste werking van de website maken wij gebruik van functionele cookies.
  • Voor het analyseren van het gebruik van de website maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

Bronnen

Jumbo fietspompen verwerkt alleen gegevens die zij van uzelf heeft gekregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jumbo fietspompen gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Besluiten met betrekking tot u worden altijd genomen door medewerkers van Jumbo fietspompen.

Verstrekking aan derden

U betaalt uw bestellingen via Stichting Sisow. Jumbo fietspompen geeft hiervoor geen persoonsgegevens van u door aan Stichting Sisow.

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek getoetst door een Security Audit van een onafhankelijke partij.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Jumbo fietspompen van u verwerkt in te zien. Voor inzage van uw dossier kunt u een e-mail sturen naar jumbofietspompen@scalabor.nl. Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt worden, heeft u recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

Zolang er een geschil is met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht dat Jumbo fietspompen uw persoonsgegevens niet verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van Jumbo fietspompen is bereikbaar op telefoonnummer 06 22 86 32 14 en via e-mail gegevensbescherming@scalabor.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).