Garantie2018-04-12T11:33:51+02:00

Garantie

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Meer informatie over herroepingsrecht kunt u terugvinden onder ‘retourneren’.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Op de door Scalabor B.V. (van www.jumbofietspompen.nl) geleverde producten bestaat een garantie. Op onze complete Jumbo fietspompen geldt een garantie van 1 jaar. Op losse onderdelen geldt een garantie van 6 maanden. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar admin.jumbofietspompen@scalabor.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Scalabor B.V. serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken via admin.jumbofietspompen@scalabor.nl zal binnen veertien (14) werkdagen uw klacht in behandeling nemen en binnen afzienbare tijd trachten op te lossen. Scalabor B.V. zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Scalabor B.V. garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en/of productiefouten en binnen 14 dagen na betaling schriftelijk ter kennis van Scalabor is gebracht. Beschadigingen of breuk aan het geleverde goed moet binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij Scalabor worden gemeld. Scalabor is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het geleverde goed. Verzending naar en van Scalabor geschiedt slechts indien de klacht van koper door Scalabor als terecht beschouwd is. Indien koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen aan Scalabor, ondeskundig met het product is omgegaan, schade is ontstaan door derden dan vervalt de garantieverplichting van Scalabor. Scalabor zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstaan of vertraging van activiteiten waarvoor het product is aangeschaft.

Identiteit ondernemer

Scalabor B.V.
Driepoortenweg 35
6827 BP ARNHEM
admin.jumbofietspompen@scalabor.nl
Telefoonnummer: 06 – 53 92 48 79
KvK-nummer: 69223688 (KvK Centraal Gelderland te Arnhem)
BTW-nummer: 8577.90.201.B01